Monthly Archives: June 2011

ओळख

खूप दिवस झाले ही वेबसाईट घेऊन, पण काही लेखन केले नाही. आज अचानक आठवण झाली की अरेच्चा, आपली पण साईट आहे की, जरा काही तरी लिहूया. आजपासून सुरुवात करतोय आणि आठवड्यातून एकदा तरी काही तरी लिहिण्याचा प्रयत्न करीन. आधी माझी … Continue reading

Posted in मनातलं | Leave a comment