Monthly Archives: December 2012

माझ्या ब्लॉगवरचे चित्र

मला एकाने विचारलं की या ब्लॉगवर एकट्याने चालणारा माणूस का दाखवला आहेस तू? तुला दुसरं कुठलं चित्र मिळालं नाही का? तुला ऑर्सन वेलेसच्या म्हणण्याप्रमाणे एकाकीपणा दाखवायचा आहे काय? We’re born alone, we live alone, we die alone. Only through our love and … Continue reading

Posted in मनातलं | Leave a comment