Monthly Archives: March 2018

भेट

आज ती भेटली. मी विचारायच्या आधीच विचारले तिने, तू सध्या काय करतोस? मी ही भाबड्यासारखं सगळं सांगितलं.. गॄहपाठ घेतो, किराणा भरतो, कार नीट चालू ठेवतो, इतर कामे करतो इत्यादी इत्यादी आणि नोकरी ही करतो. हे ऐकून ती म्हणाली, चुकलंच माझं, … Continue reading

Posted in मनातलं | Leave a comment