Monthly Archives: January 2018

व्यसन

१. तुम्हाला सिगरेट,तंबाखूचे व्यसन कसे लागले ? मुळात मी सिगरेट का प्यायला लागलो, इथून सुरुवात करावी लागेल. माझे वडील गेले अनेक वर्षे तंबाखू खातात, पण मला ते कधीच आवडले नाही. त्यामुळे चघळायचे प्रकार मी कधीच केले नाहीत म्हणजे पान, तंबाखू-चुना, … Continue reading

Posted in मनातलं | 1 Comment

चॉइस

आज एक गंमत झाली. लायब्ररीतून बाहेर पडलो तर एका बाईने मला थांबवून ती म्हणाली “Sir, I really liked your sweater. It is very elegant. I really don’t like those ugly Christmas sweaters.” मी तिला म्हटले “Thank you. I will convey … Continue reading

Posted in मनातलं | Leave a comment