Monthly Archives: May 2018

नागरीक मी भारत देशाचा

नुकतेच वाचलेले ढकलपत्र बोलके आहे. *नागरीक मी भारत देशाचा* *हातात सगळं आयतं पाहिजे !* वीज कधी वाचवणार नाही बील मात्र माफ पाहिजे ! झाड एकही लावणार नाही पाऊस मात्र चांगला पाहिजे ! तक्रार कधी करणार नाही कारवाई मात्र लगेच पाहिजे … Continue reading

Posted in मनातलं | Tagged | Leave a comment